Thành lập công ty dịch vụ kế toán

Điều kiện đăng ký hành nghề kế toán theo TT 72 ngày 27/06/2007 của BTC như sau: Đối với cá nhân kinh doanh dịch vụ kế toán: Có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, không thuộc đối tượng không được làm kế toán theo quy định … [Read more…]